מידע לסטודנט

מידע לסטודנט –  מסלול וידאורייטינג

קורס וידאורייטינג 1

מידע לסטודנט – מסלול ארט דיירקשן

קורס ארט דיירקשן מחזור 2
קורס ארט דיירקשן מחזור 3
קורס ארט דיירקשן מחזור 4
קורס ארט דיירקשן מחזור 5
קורס ארט דיירקשן מחזור 6
קורס ארט דיירקשן דיגיטל מחזור 7

קורס ארט דיירקשן דיגיטל מחזור 8

 

מידע לסטודנט –  מסלול קופירייטינג

קורס קופירייטינג 28
קורס קופירייטינג 29
קורס קופירייטינג 30
קורס קופירייטינג 31
קורס קופירייטינג 32
קורס קופירייטינג ומדיה חברתית 33
קורס קופירייטינג ומדיה חברתית 34
קורס קופירייטינג ומדיה חברתית 35

קורס קופירייטינג ומדיה חברתית 36

 

 מידע לסטודנט – מסלול תכנון אסטרטגיה וניהול הפרסום

קורס תכנון אסטרטגיה 24
קורס תכנון אסטרטגיה 25
קורס תכנון אסטרטגיה 26
קורס תכנון אסטרטגיה 27

קורס אסטרטגיה וניהול השיווק 28

קורס אסטרטגיה וניהול השיווק 29
קורס אסטרטגיה וניהול השיווק 30

קורס אסטרטגיה, שיוווק ומיתוג 31

מידע לסטודנט – מסלול ניהול הפרסום והשיווק בדיגיטל

קורס שיווק ופרסום באינטרנט 14
קורס ניהול הפרסום והשיווק בדיגיטל 15

קורס ניהול הפרסום והשיווק בדיגיטל 16

קורס ניהול הפרסום והשיווק בדיגיטל 17

קורס ניהול הפרסום והשיווק בדיגיטל 18

מידע לסטודנט – מסלול ניהול הפרסום והשיווק בדיגיטל בירושלים

קורס ניהול הפרסום והשיווק בדיגיטל בירושלים 1

מידע לסטודנט – מסלול שיווק ופרסום, יחסי ציבור ודוברות

קורס שיווק פרסום יחסי ציבור ודוברות מחזור 22

מידע לסטודנט – מסלול תקשורת ויחסי ציבור ודוברות

קורס יחסי ציבור ודוברות מחזור 23

קורס יחסי ציבור ודוברות מחזור 24 

קורס יחסי ציבור ודוברות  מחזור 25

קורס יחסי ציבור ודוברות מחזור 26

מידע לסטודנט –  מסלול קידום עסקים ברשתות חברתיות

קורס קידום עסקים ברשתות חברתיות 5
קורס קידום עסקים ברשתות חברתיות 6

קורס קידום עסקים ברשתות חברתיות 7

מידע לסטודנט –  מסלול ניהול תוכן וקהילות ברשתות חברתיות

קורס ניהול תוכן וקהילות ברשתות חברתיות 5
קורס ניהול תוכן וקהילות ברשתות חברתיות 6

קורס ניהול תוכן וקהילות ברשתות חברתיות 7

מידע לסטודנט –  מסלול מסחר אלקטרוני

קורס מסחר אלקטרוני 1

מידע לסטודנט – המכללה האקדמית נתניה

יחסי ציבור 1
תכנון אסטרטגיה 1