מוגן: קורס שיווק פרסום יחסי ציבור ודוברות מחזור 21

התוכן של הקורס מוגן בסיסמא, לקבלת סיסמא עבור המחזור שלך, נא פנה אל רכזת הקורס:

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: